ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศรายการเทศบาลพบประชาชนเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายการเทศบาลพบประชาชาชน