ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี (ครั้งที่ 2) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น