ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการาป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองจันทบุรี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก