ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องเสียงสำหรับโครงการแข่งขันกีฬา