ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดนิทรรศการทางวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดนิทรรศการ