ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสดการประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 ครั้ง โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างเผยแพร่ถ่ายทอดสด