ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่