ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ สำหรับรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมโบกี้พ่วงลาก หมายเลขทะเบียน ตค 440 จันทบุรี รหัสครุภัณฑ์ 034-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ