ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5986 จันทบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 81-5986