ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (หมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox CM305df หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0965) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง