ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระจกโค้งชนิดโพลีคาร์บอเนต ขนาด 600 มม. พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง จำนวน 10 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กระจกโค้ง