ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ