ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนฯ ขนาด 1.5×3 เมตร จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น