ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น