ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาทำป้ายไวนิล