ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง แสง สี ในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง