ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน กน 4105 จันทบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0049 (แบตเตอรี่ MFX 80L) จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง