ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลุสำหรับพิธีเปิดตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อพลุสำหรับพิธีเปิดตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง