ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ของขวัญสำหรับผู้แสดงบนเวทีและวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถ้วยรางวัล