ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81 – 4062 จันทบุรี จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาฯ หมายเลขทะเบียน 81-4062