ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81 – 4063 จันทบุรี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาฯ หมายเลขทะเบียน 81-4063