ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระบะ หมายเลขทะเบียน บน – 4868 จันทบุรี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมบำรุงรักษาฯ หมายเลขทะเบียน บน-4868