ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งกระทงประทีปโคมไฟ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งกระทงประทีปโคมไฟ จำนวน 13 รายการ