ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งกระทงประทีปโคมไฟ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งกระทงประทีปโคมไฟ จำนวน 3 รายการ