ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันเชื้อเพลิง) ประจำเดือน 1-30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุเชื้อเพลิง