ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565