ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นตราเทศบาล พร้อมเลขครุภัณฑ์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพ่นตราเทศบาล