ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง