ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกอากาศรายการเทศบาลเมืองจันทบุรีพบประชาชนเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

จ้างออกอากาศรายการเทศบาลฯ