ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์