ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายติดตั้ง จำนวน 2 ชุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมเดินสายติดตั้ง