ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 รวม 5 เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยฯ (e-bidding)