ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัยในสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (พระยืน) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2565 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 รวม 5 เดือน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการยามดูแลรักษาความปลอดภัย (e-bidding)