ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแฟนคอยล์ยูนิต/คอนเดนซิ่งยูนิต AHU/CDU-09-09 ขนาด 240000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-52-0154 ที่ติดตั้งในอาคารศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ชั้นบน) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซ่อมเครื่องปรับอากาศ