ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-1211, 416-60-1581 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20220711105558