ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเอกสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง