ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เสาเหล็กกัลวาไนซ์ ความหนา 3 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว สูง 4 เมตร จำนวน 6 ต้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง