ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 80-8386 จันทบุรี (อาชา 11) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์