ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักดนตรีของวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย