ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81-3649 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20220712135528