ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น ขาว – ดำ ยี่ห้อ CANNON IR 2630i ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 สำหรับกองสวัสดิการสังคม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร