ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านฉากหลังพระสงฆ์พร้อมปัก จำนวน 2 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผ้าม่านฉากหลังพระสงฆ์