ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหน้าโต๊ะห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองจันทบุรี พร้อมรางเปลี่ยนชื่อสแตนเลส+สติ๊กเกอร์บนแผ่นอะคริลิค ขนาด 0.40 X 0.18 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำป้ายหน้าโต๊ะห้องประชุมสภาฯ