ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SAIJO SENKI ขนาด 25,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0252 , หมายเลขครุภัณฑ์ 420-59-0253 และเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ AMENA ขนาด 12,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 420-54-0191 จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง