ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง) เพื่อติดตั้งในสำนักงานของฝ่ายอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน