ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตัวแยกสัญญาณภาพระบบ Video walls 9 จอ หมายเลขครุภัณฑ์ 454-61-0022 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมตัวแยกสัญญาณภาพ 454-61-0022