ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 625-57-0027 และหมายเลขครุภัณฑ์ 625-60-0029 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

20220712135329