ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย (แบบปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน 81-4063 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 81-4063