ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเช่าเครื่องเสียง