ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง จำนวน 15 รายการ